Szótár - C

cache: Angolban elterjedt, francia eredetű szó, jelentése: rejtőhely, rejtett. A számítástechnikában a gyorsítótárat értik rajta, amelynek segítségével a számítógép bizonyos gyakran ismétlődő feladatokat gyorsan tud végrehajtani. Lényegében olyan memóriáról, illetve háttértárról van szó, amelynek adataihoz a hagyományos tárakhoz képest sokkal gyorsabban lehet hozzáférni. A programok (mondjuk egy böngésző) egy adott feladat (egy honlap lehívása) végrehajtásakor a kapott információt elteszik a gyorsítótárba (ez általában a merevlemezt jelenti). Amennyiben a következő alkalommal ugyanezt a feladatot kell végrehajtani (a már egyszer lehívott honlapot még egyszer lehívni), akkor a program a gyorsítótárhoz fordul. A hálózati szolgáltatások igénybevételekor ennek használatával lényegesen lecsökken az adott információ ismételt elérésére fordított idő.

Caesar-abc: Helyettesítéses rejtjelezésnél az egyábécés helyettesítés. Első híres alkalmazójáról Julius Caesar-ról elnevezve szokták Caesar-féle rejtjelezésnek is hívni. Az eredeti abc-t egy három (általános esetben: k) karakterrel eltolt abc-vel helyettesíti, és így írja le a szöveget. Bár a lehetőségek száma nagy, de a nyelvi-statisztikai alapon könnyen fejthető. (betűk, szavak relatív gyakorisága alapján)

CBR - Constant Bit Rate: Az alkalmazások egyik alapvetően digitális átvitele az állandó bitsebességet biztosító átvitel (CBR - Constant Bit Rate). Ilyen például a digitális 64 kbit/s-os telefon, telefax,TV átvitel.

CCIS: Az AT&T cég 1976-ban egy csomagkapcsoló hálózatot épített és helyezett üzembe, amely a fő nyilvános kapcsolt hálózattól elkülönülve működött. Ezt a hálózatot CCIS-nek nevezték (Common Channel Interoffice Signaling - közös csatornás központi jelzésmód). 2.4 kbit/s-os sebességgel működött és úgy tervezték, hogy a jelzésforgalom az átvivő-sávon kívülre kerüljön. Így az analóg összeköttetések kezelése egy különálló csomagkapcsolt hálózaton keresztül valósult meg, amelyhez a felhasználók nem férhettek hozzá. A telefonrendszerek egyik komponense a CCIS hálózat, amely a hangátviteli hálózatot vezérli.

CCITT: Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique (Nemzetközi Telefon- és Telegráf Egyeztető Tanács)

certification: jóváhagyás.

certification body: jóváhagyási testület.

CERN: Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (Európai Nukleáris Fizikai Kutatóközpont)

CGI: A CGI-specifikációk (Common Gateway Interface) írják le, hogy a HTTP kiszolgálók hogyan kommunikálnak a küldött információkat ténylegesen feldolgozó programokkal. Amikor a megjelenítő egy olyan kapcsolathoz ér, amely egy programra hivatkozik, a kiszolgáló elindítja ezt a programot és a CGI-leírást használva átadja az ügyféltől érkező adatokat (ha vannak). A külső program a kapott információt felhasználva elvégzi a feldolgozást vagy lekérdezést, és a választ (ugyancsak a CGI-leírást használva) visszaküldi a kiszolgálónak. A kiszolgáló ezt azután dokumentum formájában továbbítja a kérést küldő megjelenítő-programnak.

CGI-bin: A CGI-vel való kommunikációt megvalósító programokat hívják így. A névben szereplő bin kifejezés a bináris szóra utal, hiszen a programok nem csak olvasható karaktereket tartalmaznak. A programok lehetnek olvasható állományok is, azaz értelmes karakterekből állhatnak, a lényeg azonban az, hogy a programok végrehajtható állományok. Ez azt jelenti, hogy a rendszer értelmezni tudja a bennük található jeleket. Lényegében innen ered a bin kifejezés.

clear text: tiszta szöveg.

client-server model: Angol kifjezés, jelentése: ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver modell, kliens-kiszolgáló) modell.

Common Criteria for Information Technology security (CC) (Közös Kritérium az IT biztonságtechnika számára): Fejlődő nemzetközi biztonságtechnikai kiértékelési kritérium, amely amerikai, kanadai, brit, német és francia fejlesztés alatt áll.

compromise: kompromittálás.

confidentiality: titkosság.

CRC: Cyclic Redundancy Check. Csoportos bithibák esetén elterjedt hibakezelő módszer. Ez a hibavédelmi eljárás úgy működik, hogy egy keretnyi adatot egy előre meghatározott bitsorozattal “elosztunk”, és a “maradékot” a keret részeként továbbítjuk. A vevő oldalon ugyanezt az osztást végezzük el, és ha ez a keret részeként átküldött maradékkal egyezik, akkor hibátlannak fogadjuk el a keretet. A módszer részletezésétől helyhiány miatt eltekintünk.

Három szabványos bitsorozat terjedt el:

csalás (masquerading): spoofing (pózolás).

csillag tulajdonság: star property.

csillapítás: Üvegszálas kábeleknél a közegben jön létre. A csillapítás nem az üveg alapvető tulajdonsága, hanem azt az üvegben lévő szennyeződések okozzák. A csillapítás megfelelő anyagválasztással minimalizálható.

CSMA/CD: Ütközést jelző vivőérzékeléses többszörös hozzáférés. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Ennél a módszernél, mielőtt egy állomás adatokat küldene, először “belehallgat” a csatornába, hogy megtudja, hogy van-e éppen olyan állomás amelyik használja a csatornát. Ha a csatorna “csendes”, azaz egyik állomás sem használja, a “hallgatódzó” állomás elküldi az üzenetét. A vivőérzékelés (carrier sense) jelenti azt hogy az állomás adás előtt belehallgat a csatornába. Az állomás által küldött üzenet a csatornán keresztül minden állomáshoz eljut, és véve az üzenetet a bennfoglalt cím alapján eldöntheti hogy az neki szólt (és ilyenkor feldolgozza), vagy pedig nem (és akkor eldobja). Ennél a módszernél természetesen előfordulhat olyan eset, amikor egyszerre két vagy több állomás akarja használni a közeget. Az adás közben — mivel közben a csatornán lévő üzenetet veszi — el tudja dönteni, hogy az adott és a vett üzenetfolyam egyforma-e. Ha ezek különbözők, akkor azt jelenti, hogy valaki más is “beszél”, azaz a küldött üzenet hibás, sérült. Ezt ütközésnek hívják, és ilyenkor az állomás megszakítja az üzenetküldést.

csomag: a két kommunikációs végpontot pl. egy kábellel kötik össze, és az üzenetek (más néven csomagok (packet) ) ezen a kábelen keresztül haladnak.

Csoport3: A Csoport3 szabvány írja le a digitális fax szabványt, amit minden modern fax berendezés alkalmaz, és ami gyors, megbízható átvitelt biztosít szabványos telefonvonalon keresztül.

csoportcímzés: (multicasting), amely segítségével több gépnek (csoportnak) szóló üzenetet csak egy példányban kell elküldeni.

csővonal: Ha a keretek átviteli ideje hosszú, például műholdas átvitel esetén, akkor nem jó az a megoldás, hogy újabb keretet, csak az előző nyugtázása után indítunk. A megoldás az, hogy az ADÓ nem 1 hanem k darab keretet küld el nyugtázás nélkül. Az n. keret elküldése után kezdi várni a nyugtákat és folytatni az k+1,... keretek küldését. Az ilyen esetben a csúszóablak mérete k kell hogy legyen. Ezt a megoldást csővonal-nak (pipelining) hívják, utalva arra a szemléletes képre, hogy a keretek egy csőbe haladnak, sorban egymás után.

Vissza
Előre