Szótár - H

hálózat: általában hálózaton sok eszköz összekapcsolt együttesét értjük. így egy számítógépes hálózatban, nem meglepő módon, számítógépek vannak egymással fizikai kapcsolatban. Ez alatt persze nem azt kell érteni, hogy minden gép minden másikkal közvetlenül össze van drótozva, hanem azt, hogy elvileg mindegyikük fel tud építeni kapcsolatot bármelyik másikkal. A közvetlen fizikai kapcsolat inkább a helyi hálózatokra jellemző. Mire jó (egyáltalán jó-e) a hálózat? Legfőképpen arra, hogy az összekapcsolódás révén az információ áramlása felgyorsul. Hasznos a hálózat abban a tekintetben is, hogy a számítógépek összekapcsolásával az eredetileg egyedül álló, gyengébb teljesítményű gépek együtt egy nagyteljesítményű rendszert alkotnak, amelynek segítségével különböző feladatok oldhatók meg. Mindezek pedig kifejezetten előnyös tulajdonságok.

hálózati kábelek: Két számítógép közvetlen fizikai összeköttetésének az eszköze. A használt kábelek típusa jelentősen befolyásolja a hálózat adatátviteli sebességét. A kiválasztást körültekintően kell elvégezni, mivel kábelcsere esetén gyakorlatilag az egész hálózat újraépítését kockáztatjuk! A ma létező helyi hálózatokban alapvetően a következő típusú kábelek használatosak:

Néhány tulajdonság összevetése

Jellemző Sodort érpár Koaxiális kábel Optikai szál
Adatsebesség (megabit/s) 16 500 1000 felett
Jelkisugárzás van van nincs
Hibás bitek aránya 1:1 millió 1:1 millió 1:1000 millió
Lehallgatható? könnyen könnyen nehezen
Szikraveszély van van nincs

hálózati kapcsoló pontok (internal network switching node): szokásos neve még IMP (Interface Message Processor), azaz interfész üzenet feldolgozó. Az IMP-ek vagy a hoszt részei (pl. hálózati kártya és a programja) de sokszor valójában speciális számítógépek, amelyek a vonalak kapcsolását végzik, az a bemenetükre jutó adatot valamelyik meghatározott kimenetre kapcsolják (pl. routerek, hálózati átjárók).

hálózati réteg (network layer): lényegében a kommunikációs alhálózatok működését vezérli. Nagyobb hálózatok esetén a keretek vevőtől a célba juttatása elvileg több útvonalon is lehetséges, feladat a bizonyos szempontból optimális útvonalnak a kiválasztása. Ez a tevékenység az útvonalválasztás (routing), és több megoldása lehetséges:

Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való tartózkodása okozta torlódást, valamint különböző (heterogén) hálózatok összekapcsolását.

handover: Cellás mobil rádiótelefonoknál előfordulhat, hogy éppen a folyamatban lévő beszélgetés közben lép át a felhasználó egy cellahatárt. A modern rendszerek gondoskodnak arról, hogy ilyenkor az összeköttetés ne szakadjon félbe. A hívást átkapcsolják a következő cella egy csatornájára. Ennek feltétele, hogy a fogadó cella rendelkezzen kiosztható beszédcsatornával. Ezt a váltást handovernek vagy handoffnak nevezzük.

hardware: angol kifelyezés, fizikai eszköz (hardver)

háromutas kézfogás: Az összeköttetés létesítése során a felek tetszőleges, véletlen-számként választott kezdősorszámmal kezdik az adásukat, így kiszűrhető egy korábbi összeköttetésből származó késve érkezett csomag. (szállítási réteg) helyi hálózat (LAN): A helyi hálózatok olyan számítógépes hálózatok, amelyek néhány kilométernyi távolságokat hidalnak át. Tipikusan ilyen például egy intézmény, egy cég egy vagy több épületében lévő gépeinek az összekapcsolása, de ide tartozik az egy helyiségben összekapcsolt gépek hálózata is.
A helyi hálózatok megjelenését és elterjedését a hardvereszközök jobb, hatékonyabb kihasználásának szükséglete segítette elő. Ugyanakkor például ha egy irodában mindenki nagyjából ugyanazokat a programokat, legtöbb esetben pedig ugyanazokat az adatokat is használja a saját gépén, akkor ezek minden gépen helyet foglalnak. Mennyivel gazdaságosabb, ha a gépeket hálózatba kötjük, és a programokat, adatokat csak egy példányban, egyetlen számítógépen tároljuk. Ha valaki egy programot használni akar, akkor elkéri a hálózaton keresztül. Ez nem csak a programokra igaz, hanem a hardvereszközökre és az információkra is. Például egy hálózatba kapcsolt géphez kötött nyomtatót is használhat mindenki a saját gépéről.
A technikai fejlődés következtében a hardvereszközök egyre olcsóbbak lettek, így más előnyök kerültek előtérbe. Ilyen a kollektív munka, mivel a felhasználók egymás gépeihez, adataihoz könnyen hozzáférhetnek. Képzeljük el, hogy mekkora fejfájást okozna az egy központi raktárral, de több elárusítóhellyel rendelkező kereskedőnek, ha egy árut többször is eladna! A hálózat lehetőséget ad az adatok biztonságos tárolására is: két tárolót használnak, és az egyik meghibásodása esetén a másik veszi át annak szerepét. Az egészből a felhasználók semmit nem vesznek észre. A hálózaton tárolt adatokat titkosítani is lehet: minden felhasználót különböző hozzáférési jogokkal (írás, olvasás, végrehajtás) lehet felruházni.

helyi központ: Bár elvileg a világ összes telefonja egy gigantikus központon keresztül összekapcsolható lenne, a valóságban a központok többszintű hierarchikus rendszerként épülnek fel. Minden előfizető két vezetékkel a hozzá közeli helyi központhoz kapcsolódik.

híd (bridge): Olyan eszköz (általában egy számítógép), amely két vagy több hálózatot köt össze és csomagokat továbbít közöttük. A hidak általában a két hálózatot az adatkapcsolati réteg (ezzel kapcsolatosan lásd: OSI referencia modell) szintjén kapcsolják össze. A jelismétlőkkel ellentétben a hidak intelligens eszközök. Felhasználhatók két alhálózat belső forgalmának egymástól való elválasztására: a két alhálózatot határán állva nem engedik át a jeleket az egyik hálózatról a másikra, ha a célállomás ugyanazon az alhálózaton helyezkedik el, ahonnan az üzenet érkezett.

hipermédia: A hipertextben a folyamatos, sorokba rendezett szöveg végigolvasása helyett a kereszthivatkozásokat (élőkapocs) követve könnyen el lehet menni a szöveg egy más részére, megnézni más információkat, azután visszatérni, folytatni az olvasást, azután megint egy másik bekezdésre ugrani. Ilyen szerkezetűek a Microsoft Windows, illetve a Windows alatt futó programok súgói. Amennyiben a szöveg mellett más objektum is megjelenik, akkor hipermédiáról beszélünk.

hipertext: A hierarchikus információszervezés mellett a másik lehetőség az információszervezésre az információk olyan szervezése, amely az egymásra való utalásokon, hivatkozásokon alapul. Erre is van példa az írott médiákban: a lexikonokban szereplő ún. kereszthivatkozások (jelölése ->, jelentése:lásd). Ez a megoldás már rugalmassá teszi az információk közötti kapcsolatok szervezését, de a hagyományos írott anyagokban használata kényelmetlen: a lapokat ide-oda kell forgatni, ott a hivatkozott részt megkeresni, elolvasni, majd visszatérve az eredeti helyre az olvasást folytatni... Ezen okok miatt ez a hálós, egymásra hivatkozó (mutató) módszer csak a számítógépes dokumentumkezelés megjelenésével vált a gyakorlatban kényelmesen használhatóvá, és az ilyen módon kialakított szövegeket hipertext-nek hívjuk.

hitelesítés: [1] Az igényelt identitás érvényességnek kiépítése. [2] Egy üzenet, munkaállomás, egyén vagy szerző érvényességének védelme a tisztességtelen hozzáférők ellen. [3] Jelenti egy entitás (például egyéni felhasználók, gépek vagy szoftver komponensek) alkalmas voltát a különböző kategóriájú információk hozzáféréséhez.

holtpont: Hálózati adatátvitelnél a torlódások legsúlyosabb esete a holtpont. Ez azt jelenti, hogy az egyik IMP valamire vár, ami a másik IMP-től függ, az pedig egy olyan eseményre, amely a rá várakozótól függ. Ebből nincs kiút. Ilyen eset következhet be, ha például mindkét IMP puffere a másik felé irányuló csomagokkal van tele. Ahhoz hogy fogadni tudjon az egyik, ki kellene ürítenie a pufferét, de nem tudja mert a másik azt jelzi, hogy foglalt. Másik irányban is azonos a szituáció. Ezt az esetet hívják közvetlen tárol és továbbít holtpontnak. Ez az eset természetesen nem csak két szomszédos csomópont, hanem egy hálózat egészében vagy egy részében is létrejöhet, ha egyik IMP-nek sincs szabad helye a csomagok fogadására. Ez közvetett tárol és továbbít holtpont. Az ilyen és hasonló holtpontok kialakulásának kiküszöbölésére számos módszert fejlesztettek ki.

homepage: Angol szó, jelentése honlap.

honlap: A honlapok a World Wide Web hipermédiás dokumentumai, amelyek pókhálószerűen fonják be a világot. A honlapok a felhasználók vagy a számítógépek - általában HTML-nyelven megírt - kiindulási lapjai, ahol információkat közölnek, illetve ahonnan más honlapokra juthatunk el.

host (hoszt, gazdagép): A domén-névnél a kiszolgáló gépre használt kifejezés.

host table: Helyi címtáblázat. Az összetartozó IP címeket és hosztcímeket a hosztgép először itt keresi.

hostcím: Host address. Szintén a domén-névnél a kiszolgáló gépre használt kifejezés (ua. mint a host).

hoszt: Azokat a számítógépeket amelyeket egy számítógépes rendszerben összekötünk hosztoknak (hoszt, gazdagép) nevezzük. Ezt magyarul gazdagépnek hívjuk, itt futnak a felhasználói programok, helyezkednek el az adatbázisok.

hozzáférés vezérlő lista (access control list): [1] Egy mechanizmus, amely tetszés szerinti hozzáférés vezérlést biztosít egy IT (information technology) termékre, amely meghatározza az objektumhoz hozzáférhető felhasználókat ill. az objektumhoz való hozzáférés módjának típusát.[2] Egy lista azokról az egyedekről, amelyeknek meghatározott hozzáférési joguk van az objektumhoz. [3] Egy lista olyan entitásokról és a hozzájuk tartozó hozzáférési jogokról, amelyek hozzáférhetnek egy erőforráshoz.

HTML: A dokumentumok logikai struktúráját a HTML (Hyper Text Markup Language) jelölései segítségével lehet szabályozni. A HTML arra készült, hogy segítségével a dokumentumok szokásos, sorban egymás utáni olvasása helyett, a szövegben elhelyezett kapcsolatok alapján az egész dokumentum könnyebben legyen áttekinthető és elolvasható. Segítségével logikusan szervezett és felépített dokumentumokat lehet készíteni, olyan módon hogy a nyelv alkalmas logikai kapcsolatok létrehozására a dokumentumon belül és dokumentumok között, amit a dokumentum olvasója kezelhet. A dokumentum fogalmát itt általánosabban kell értelmeznünk: ezek objektumok, amelyek lehetnek: szöveg, kép(grafika), hang (zene), de akár mozgókép (film) is. Ahogy az már az előzőekben látható volt, az ilyen módon szervezett szöveget hypertextnek hívjuk.
A HTML formátumú fájl valójában egy szöveges fájl, szintén szöveges (olvasható) vezérlőkódokkal. Ezek a vezérlőkódok < és > jelek között szerepelnek, és a szöveg megjelenését, formátumát, például a betűk nagyságát, formáját, stb. jelölik. A szöveg egyéb dokumentumokra vagy a dokumentum más részeire való hivatkozásokat is tartalmazhat amit a vezérlőkódok segítségével adhatunk meg linkek formájában. Ezek a linkek — amelyek a megjelenítéskor általában kék szinű, aláhúzott szövegekként, vagy kék keretes ikonokként jelennek meg — hypertext alakúvá teszik a dokumentumot. A legtöbbször minden egyes link hivatkozás egy másik HTML oldalra ( Azért ez alól van kivétel.) ami a Világ bármely pontján lehet.

HTTP: A HTTP ügyfél-kiszolgáló protokollt hypertext dokumentumok gyors és hatékony megjelenítésére tervezték. A protokoll állapotmentes, vagyis az ügyfélprogram több kérést is küldhet a kiszolgálónak, amely ezeket a kéréseket egymástól teljesen függetlenül kezeli, és minden dokumentum elküldése után le is zárja a kapcsolatot. Ez az állapotmentesség biztosítja, hogy a kiszolgáló mindenki számára egyformán elérhető és gyors. A HTTP-kapcsolat négy lépése:

Ez az eljárás azt jelenti, hogy a kapcsolat során csak egy dokumentumot lehet átadni, illetve egyetlen feldolgozás megy végbe. Az állapotmentesség miatt a kapcsolatok semmit nem tudnak az előző kérésekről, mivel a kiszolgáló minden dokumentum elküldése után lezárja a kapcsolódást, és minden kérést egyenként, külön-külön kezel. Ha egy dokumentum több képet vagy grafikát tartalmaz, akkor ezek megjelenítéséhez az ügyfél annyiszor építi fel a kapcsolatot, ahány hivatkozást talál: egyet magának a dokumentumnak, és a többit egyenként a grafikáknak, illetve képeknek. Azonosításra a felhasználók felől érkező kérésekről a következő információkat tárolja a program:

hullámhossz multiplexelés: Ha az üvegszálon több eltérő hullámhosszú fényt viszünk át, akkor hullámhossz multiplexelést valósítunk meg, és több csatorna alakítható ki egy üvegszálon. Természetesen ilyenkor a fény be- és kicsatolása fényszűrőkön, prizmákon keresztül valósítható meg.