Szótár - J

Java: Java egy sziget neve a Csendes-óceán nyugati felén. A Java szó hallatára az emberek az Egyesült Államokban egy csésze kávéra gondolnak. A számítógépes hálózatok szövegkörnyezetében a Java egy programozási nyelvet jelent. A nyelvet a Sun Microsystems cég fejlesztette ki. Úgynevezett objektum-orientált programozási nyelvről van szó, amelyet kifejezetten hálózati alkalmazások írására dolgoztak ki (sok hasonlóságot mutat a C++ nyelvvel). Egyik nagyon fontos jellemzője a platformfüggetlenség és a portabilitás. A nyelv specifikációinak megfelelően megírt programok bármely, erre felkészített operációs rendszeren és hardveren változtatás nélkül futtathatók.
A Java nyelvet értő böngészők használatával a hipertextbe ágyazott élőkapcsokat követve nem csak adatokat, hanem futni képes alkalmazásokat is le lehet tölteni a kiszolgáló gépekről. Ennek számos előnye van: a programok a saját gépen - és nem a kiszolgálón - futnak, ezért azt nem terhelik le. A letöltött honlapok hangokat adnak, rajzolnak a képernyőre: a dokumentum egy csapásra életre kel. Másik fontos szempont, hogy a Java nyelvet értő böngészőkben a kiszolgálóról letöltött dokumentumok kibővíthetik a kliens gépen fellelhető kommunikációs protokollok halmazát. A nyelvet nem értő böngészők ugyanis előre beépített, fix protokoll készlettel rendelkeznek. Ha egy honlap olyan adatot tartalmaz, aminek megjelenítésére, értelmezésére egyik beépített protokoll sem képes, akkor azzal az adattömeggel esetleg csak nagyon nehezen lehet értelmes dolgot kezdeni.
A Java nyelven megírható programokat kétfajta elnevezés szerint csoportosíthatjuk. Az egyik az alkalmazások, azaz az önálló Java programok csoportja. A másik csoportot az appletek (programocskák) képezik, amelyeknek fő tulajdonságuk, hogy honlapokba, azaz HTML oldalakba lehet őket beszerkeszteni (HTML oldalakba beírhatóak). Az önálló programok végrehajtását a Java értelmezők, az appletek végrehajtását pedig az appleteket futtatni képes böngészőprogramok (például Netscape Navigator) intézik. Amennyiben egy HTML nyelven megírt honlapba appletet szeretnénk helyezni, akkor a JavaScript nyelvet alkamazzuk.

JavaScript: A JavaScript a Java programozási nyelv egy változata, amelynek segítségével HTML oldalakba helyezhetünk el appleteket — forráskód szintjén. Ez például azt is jelenti, hogy a programozás során nem válik ketté a program és a HTML oldal írása, hanem folyamatosan lehet írni a kódot.

jelszó: A jelszó (password) a számítógépes rendszerek biztonságos használatának egyik fontos eszköze. A felhasználók a hálózati erőforrásokhoz csak az azonosítón és a hozzátartozó jelszón keresztül férhetnek hozzá. Az azonosító létesítésekor minden minden felhasználó egy induló jelszót kap, amelyet az első bejelentkezéskor meg kell változtatni, hogy azt más ne ismerje. A jelszavak hosszát általában minimalizálják. A jelszóban nyomtatható karakterek szerepelhetnek (betűk, számok, írásjelek) különböző sorrendben. Soha ne válasszunk jelszónak valamely nyelven értelmes szót! Váltogassuk a kis-, és nagybetűket is! Jelszavunkat gyakran cseréljük!

jóváhagyás (certification): [1] Átfogó kiértékelése a műszaki és nem műszaki biztonságtechnikai tulajdonságoknak egy AIS-ben (Automated Information System) vagy más védelmi rendszerben, amit a jóváhagyási / meghatalmazási folyamat támogatására terveztek, hogy kiszűrje azokat, amelyek a részletes tervezés és implementáció során egy halom biztonságtechnikai követelményeknek nem tesznek eleget. Megjegyzés: Létezik kettő olyan definíció közhasználatban, amely különböző körülmények miatt eltérő a fentitől. (Lásd: IT (Information Technology) biztonságtechnikai jóváhagyás ill. site jóváhagyás). [2] Egy formális állítás olyan változata, amely megerősíti a kiértékelés eredményeit és azt, hogy a kiértékelés a kiértékelési kritériumnak megfelelően történt. Az IT (Information Technology) biztonságtechnikai jóváhagyás szinonimája.

jóváhagyási testület (certification body): Egy független és tárgyilagos nemzeti szervezet, amely a jóváhagyásokat végzi. Egyéb megnevezése: Kiértékelési testület (evaluation body) vagy entitás (entity).

JPEG: A JPEG formátum a Joint Photographic Experts Group tömörített képformátuma. A JPEG formátum olyan tömörítést használ, amely során azonosítja és elhagyja a képekből az emberi szem által nem észlelhető információkat. Mivel adatot dob el, ezért az eljárást veszteségesnek is szokták nevezni. Ez azt jelenti, hogy egy kép kódolása, majd dekódolása után az eredeti képet nem teljes mértékben kapjuk vissza. A legtöbb esetben azonban az így keletkezett különbség szemmel nem érzékelhető. A JPEG formátum egyik nagy előnye, hogy kódoláskor meg lehet választani a tömörítés mértékét. Minél nagyobb fokú a tömörítés, annál kisebb hely szükséges a kép tárolásához, de annál nagyobb mértékű az adatvesztés.