Szótár - N

Name Server (névkiszolgáló, névszolgáltató): A domén-nevek használata az Internet számára némi járulékos munkát ad, hiszen egy adatcsomag továbbítás előtt a hosztcímből meg kell határozni a vele egyenértékű IP címet, és a küldemény hosztcímét ezzel kell helyettesítenie. Az összetartozó IP címeket és hostcímeket a hosztgép először a helyi címtáblázatban (host table) keresi. Ha a keresés eredménytelen, a hosztgép az Internet valamelyik speciális szolgáltató-gépéhez, a névszolgáltatóhoz (Name Server-hez) fordul, amely az Internet gépeinek adatait tartalmazó, szabályos időközönként frissített sokszor hatalmas címtáblázatot kezeli. A címtáblázatokban a host.aldomén.domén alakú hostcímhez a vele egyenértékű IP cím, esetleg hivatkozási (alias) alak is tartozhat.

netikett (netiquette): Angol eredetű szóösszetétel a network (hálózat) és az etiquette szavakból. A netiquett az Internetet használók legfontosabb illemtani szabályainak a gyűjteménye. Az netiquette be nem tartása súlyos következményekkel is járhat. Például a felhasználót a szolgáltatója eltiltja az Internet használatától egy bizonyos ideig. Kezdő Internet felhasználók olvassák el ezt a hálózati illemkódexet

newsgroup: Angol szó, jelentése hírcsoport. A hírcsoportok a USENET hálózat témakörei, amelyek az információkat érdeklődési körökre elosztva szolgáltatják a hálózatra bejelentkezett felhasználók felé.

négyvezetékes átvitel: Teljes duplex átvitelhez két egység között még egy vezetékpárt kell alkalmazni, ellentétes VEVŐ-ADÓ áramkörökkel.

névszolgáltató = Name Server

N-RESET: Egyedi csomagok csak nagyon ritkán vesznek el, de a hálózati réteg időnként kiad egy alaphelyzetbe állító, összes függő csomagot törlő ún. N-RESET-et.

NRZI - Non Return to Zero Invertive: Nullára nem visszatérő, "megszakadásos". A 0 bitnek nulla szint felel meg. Az 1 értékű bithez vagy nulla vagy +V szint tartozik a következő szabály szerint: ha az előző 1-eshez nulla szint tartozott, akkor +V lesz, ha az előző 1-eshez +V tartozott, akkor 0 szint lesz a bithez rendelt feszültség. 0 bitet követő 1 értékű bit mindig +V feszültségű.

NRZI kódolás

Ez a módszer az NRZ kisebb sávszélességét kombinálja a szinkronizálást biztosító kötelező jelváltásokkal, sok nulla esetén itt is használható a bitbeszúrás.

NT1 (Network Termination 1): A szolgáltató a felhasználói helyszínen elhelyez egy hálózati végződést, amelynek a neve NT1 (Network Termination 1), amelyet ezután ugyanazzal a sodrott érpárral, amellyel a felhasználó telefonja a végközponthoz volt kötve, egy ISDN központhoz köti. Az NT1 dobozán lévő csatlakozóba egy passzív sínkábel illeszthető be. A kábelhez nyolc eszköz — ISDN telefonok, terminálok, riasztók, és egyéb más berendezések — csatlakoztatható.

Ténylegesen azonban az NT1 doboz hálózati adminisztráció készítésére, helyi és távolsági hurok tesztelésére, hálózatfenntartásra és teljesítményfigyelésre alkalmas elektronikát is tartalmaz. A passzív sínen lévő összes eszköznek címezhetőnek kell lennie, azaz egyedi címmel kell rendelkeznie. Az NT1-ben lévő sínhozzáférés vezérlő, ha egyszerre több eszköz is sínre akar kapcsolódni, akkor a versenyhelyzetet fel tudja oldani.

null-modem:

Null-modem: Két DTE összekötése

Mivel majdnem minden számítógépnek van soros vonala, gyakran előfordul, hogy két számítógépet RS-232-C soros vonalon keresztül kötnek össze. Mivel nem DTE-DCE típusú az összeköttetés, ezért a megoldás egy null-modem-nek nevezett “eszköz” (hiszen csak egy keresztbe kötés), amely az egyik gép adási vonalát a másik gép vételi vonalával köti össze. A legegyszerűbb esetben ez elegendő, ha azonban a modemvezérlő vonalakat is használnunk kell, akkor hasonló módon néhány más vonal keresztbekötését is el kell végezni.

nyilvános hálózat: A hálózatok egyik típusú osztályozása szerint: vannak nyilvános hálózatok, mint a telefon, telexhálózat és vannak magánhálózatok amelyeket egy intézmény, vagy szervezet tart fenn pl. MÁV, HM, BM, stb.

Vissza
Előre