Szótár - P

PAD: X.25 hálózatoknál fontos szolgáltatás a nem csomagkapcsolt hálózatokkal való illesztést biztosító a csomagösszeállítás-felbontás PAD (Packet Assembly-Disassembly) funkció. Ez a szolgáltatás az előfizető bit és karakterfolyamait (pl. egy terminál jeleit) csomagokká alakítja illetve visszaalakítja). Ez teszi lehetővé hogy a karakter üzemmódú terminálok csomag üzemmódú DTE-kel kommunikáljanak.

párhuzamos átvitel: az információt általában bitcsoportos alakok hordozzák. Ha egy ilyen bitcsoportot egyszerre tudunk átvinni, akkor az információ átviteli sebessége nagyobb lesz. Ehhez azonban annyi, biteket átvivő adatutat kell az ADÓ és a VEVŐ között kialakítani, ahány bitből áll a bitcsoport. Természetesen külön vezeték(ek) szükségesek a ADÓ-VEVŐ szinkronizmus megvalósítására is. Ügyelni kell a vezetékek helyes sorrendjére is. Mivel ez a kialakítás jelentősen növeli az összeköttetés költségét és csökkenti a megbízhatóságot, ezért általában ezt az ún. párhuzamos átvitelt, csak kis távolságokra, illetve készülékek belsejében elhelyezkedő részegységek összekapcsolására használják. Ilyen megoldással működnek a számítógépek adat-, vezérlő- és címbuszai, vagy perifériák esetén a nyomtató, szkenner.

passzív illesztő: két, az üvegszálra kapcsolódó csatlakozóból áll. Az egyik csatlakozón egy LED dióda, a másik csatlakozón egy fotódióda van. Az illesztő teljesen passzív, segítségével jeleket tudunk a fénykábelből kivenni illetve jeleket tudunk a kábelbe bejuttatni. Az illesztés természetesen fényveszteséggel (és így csillapítással) jár, ezért meg kell határozni, hogy adott távolságon hány darab használható

password: Angol szó, jelentése: jelszó.

passzív sínkábel: ISDN-nél az NT1 dobozán lévő csatlakozóba egy passzív sínkábel illeszthető be. A kábelhez nyolc eszköz — ISDN telefonok, terminálok, riasztók, és egyéb más berendezések — csatlakoztatható. A passzív sínen lévő összes eszköznek címezhetőnek kell lennie, azaz egyedi címmel kell rendelkeznie. Az NT1-ben lévő sínhozzáférés vezérlő, ha egyszerre több eszköz is sínre akar kapcsolódni, akkor a versenyhelyzetet fel tudja oldani.

PCX: A PCX a ZSoft Corporation által látrehozott ZSoft IBM PC Paintbrush képformátumot jelöli. A PCX formátum szabványos VGA színkiosztást használ.

peer-to-peer: A hálózati eszközök kapcsolatában az ügyfél-kiszolgáló modell melletti másik megoldási lehetőség az egyenrangú kapcsolat. Vagyis az eszközök összekapcsolhatók a demokrácia szabályai alapján: minden gép egyenrangú, és erőforrásainak egy részét bocsátja a hálózaton keresztül a többi gép számára. Ezek az ún. egyenrangú, vagy peer-to-peer hálózatok. Ilyen hálózatokban is elképzelhetők, hogy az egyik gép csak szerverként működik. Ezt azért fontos megjegyezni, mert nem a gépek információ-szolgáltatásban nyújtott szerepe a döntő, hanem az, hogy az egyenrangúság értelmében bármelyik lehet ügyfél és szolgáltató.

PGP: A PGP betűszó, az angol "Pretty Good Privacy" rövidítése. A PGP elektronikus üzenetek titkosítását teszi lehetővé. Két kulccsal működik: az egyik nyilvános, ezzel lehet az üzeneteket kódolni. Aki titkosított üzenetet szeretne kapni, közzéteszi nyilvános kulcsát, és mindenki, aki neki írni akar, ezzel kódolhatja bizalmas üzenetét. A kódolt üzenet visszafejtése csak a második, titkos kulccsal lehetséges – ezt csak az üzenetek címzettje ismeri. A titkos kulcs nélkül az üzenet dekódolása még profi kódtörők számára is reménytelen feladat. Számos ország – nemzetbiztonsági okokra hivatkozva – korlátozni igyekszik a PGP és a hasonló eljárások elterjedését.

piggy-back: Kétirányú protokolloknál egy egyszerű megoldással az átviendő keretek számát csökkenthetjük: bármelyik irányba tartó adatkeretre ráültethetjük az előző ellenirányú adatkeret nyugtáját. Ezt szokták ráültetési (piggy-back) technikának is hívni. Hogy egy nyugta akkor is visszajusson, ha éppen nincs visszafelé küldött adatkeret, célszerű egy adott időzítés lejártakor a VEVŐ-nek önállóan útnak indítani. Persze, ha az adó eltérő időzítése miatt újra elküldi a keretet, akkor ez problémát jelent.

Kétirányú protokoll

plug-in (beépülő modul): Olyan szoftveres modul, amely lehetővé teszi a böngészőprogramok számára, hogy a hálózatról érkező, speciális formátumú adatokat (mozgóképet, hangot, "kézbevehető" molekulákat, tördelt folyóiratcikkeket, stb.) megjelenítsék. A legtöbb plug-in ingyenesen letölthető, és telepítése többé-kevésbé automatikus.

point-to-point: Két pont közötti csatornával rendelkező alhálózat-nál (pont-pont összeköttetés), amikor egy vevő megkapja a csomagot és az nem neki szól, akkor azt továbbadja egy következő pont-pont összeköttetésen keresztül. Ezért az ilyen típusú hálózatokat más néven szokták két pont közötti (point-to-point), vagy tárol és továbbít (store-and-forward ) hálózatoknak nevezni.

polling: Mi történik, ha a terminálokat egyszerre akarják használni? Nyilvánvalóan valamilyen hozzáférési elvet kell alkalmazni. A hagyományos módszer szerint egy terminál mindaddig nem juthat szóhoz, amíg a vezérlő meg nem szólítja. E megoldásnak lekérdezés (polling) az általánosan elfogadott neve.

POP: Angol mozaikszó a Post Office Protocol (postaprotokoll) kifejezés kezdőbetűiből. A POP azt definiálja, hogy a hálózatokban hogyan kell a hálózat központi levelesládájába beérkező üzeneteket szétosztani — azaz kézbesíteni — a hálózat helyi felhasználóinak a címére. Erre van szükség például egy interneten lévő intranet esetén is, amikor a kívülről érkező elektronikus leveleket az intraneten szeretnénk szétosztani.

POP kiszolgáló: A POP protokoll alapján működő, POP szolgáltatást ellátó kiszolgáló neve, ami lehet program vagy számítógép is.

port: A port hálózatra kötött számítógépek egymással való kommunikációjának csatlakozási pontja. Ez a fogalom az internet, illetve a unix operációs rendszerek megjelenésével terjedt el. Lényege, hogy egy kiszolgáló gép különböző szolgáltatásait a gépen definiált különböző portokra (kapuk) csatlakozva érhetjük el. A rácsatlakozás persze nem fizikai, hanem logikai értelemben történik. Minden szolgáltatásnak egyedi portszáma van, amelyet szabvány rögzít. Olyan ez, mint amikor a felvonóval egy adott emeletre szeretnénk feljutni. A sikeres kommunikációhoz a kliens oldal is kap egy portszámot, amire az a kikötés vonatkozik, hogy nem lehet semmilyen szolgáltatás, vagy más kliens által már lefoglalt port száma.

pózolás (spoofing): Olyan rendszerhozzáférési törekvés, amelyben a jogtalan felhasználó úgy tesz, mintha ő egy jogos volna. (Szinonim kifejezések: megszemélyesítés, álcázás, utánzás)

PPP: Point to Point Protocol. A SLIP/PPP kapcsolat egy telefonvonalon keresztüli kapcsolódás. Ilyenkor egy modem és a telefonvonalon TCP/IP szerű kapcsolatot megvalósító SLIP/PPP (SLIP - Serial Line Interface Protocol, PPP - Point to Point Protocol) protokoll szükséges. Számítógépünk a vonal másik végén egy Internetre kapcsolódó kiszolgáló számítógépen keresztül egy IP címet hordozó hálózatra kapcsolt géppé válik.

protocol stack, protocol suite: Az olyan protokollgyűjteményt, amely minden rétegben csak egyetlen protokollt tartalmaz protokollkészletnek (protocol suite) vagy más néven protokoll-veremnek (protocol stack) nevezünk. Ilyen például a MAP, TOP, illetve az Internet protokoll készlete.

protokoll: A kommunikációnál használt szabályok és megállapodások összességét protokollnak (protocol) nevezzük.

protokollkészlet = protocol suite

protokoll-verem = protocol stack

proxy: Angol szakkifejezés. Magyarul talán úgy lehetne fordítani: közvetítő, megbízott. A proxy lényegében egy olyan kiszolgáló, amely egy másik kiszolgálót helyettesít. Helyi hálózatokon általában valmilyen más funkcióval (például tűzfal) együtt működtetik. Az Interneten arra használják, hogy a szolgáltatások elérésére irányuló kéréseket ne saját maga válaszolja meg, hanem irányítsa azokat egy közeli (innen a név: proxy — közelben lévő) kiszolgálóhoz, amely az adott szolgáltatással rendelkezik és nagyobb teljesítményt produkál.

PVC: (Permanent Virtual Circuit). Állandó virtuális áramkör. A csomagkapcsolású hálózatok egyik alapvető csomagtípusú szolgálata, amely két DTE-t állandóan összeköt logikai csatornával. Ez biztosítja a csomagváltások során a sorrendhelyességet.

Vissza
Előre