Szótár - W

W3 Consortium: World Wide Web Consortium. Olyan szervezet, amely a HTML szabványosítására és fejlesztésének koordinálására jött létre. A szervezetnek több cég is tagja, elnöke pedig Tim Berners-Lee, az az angol úriember, akinek a fejéből a CERN-nél (európai nukleáris kutatóintézet, Svájc) töltött évei alatt pattant ki a World Wide Web — és annak az alapját képező dokumentum leíró nyelv, a HTML — ötlete. Ha a szervezet tevékenységéről többet szeretne megtudni, akkor látogasson el a honlapjára.

Wais (Wide Area Information Server): A gopherhez hasonló információ kereső rendszer, azzal a különbséggel, hogy főleg grafikus felületen dolgozhatunk vele, és hogy a keresett információ helye nem kötött. Például egy megadott szó alapján egy listát kapunk minden olyan előfordulási helyről, ahol szerepel az adott szó, függetlenül attól, hogy az egy ftp-vel elérhető fájl neve, vagy egy gopher menüpontja, stb.

WAN: Angol mozaikszó, a Wide Area Network szavak kezdőbetűiből. Magyarul nagy kiterjedésű, vagy távolsági hálózatként ismert.

WWW (World Wide Web): Jelenleg a leggyorsabban terjedő, legnépszerűbb szolgáltatás az Interneten a Világméretű Háló, a WWW. Sikerének oka, hogy látványos dokumentumok nézhetők vele, amik tele vannak kereszthivatkozásokkal (ez a hypertext), és képekkel, olyan, mint egy képes lexikon. A WWW általános ügyfél-kiszolgáló hálózati koncepcióra épül. Az információszolgáltató gépeken egy WWW kiszolgálóprogram (Web szerver) program fut, amely a felhasználók gépein futó böngésző-programok (Netscape, Explorer) által küldött kérésnek megfelelően elküldi a kért információt az adott gépre, amely ebben az esetben az ügyfél (kliens). Minden információkérés és az arra adott válasz független a többitől, vagyis a kapcsolat csak az átvitel idejére jön létre A kiszolgáló nem figyeli külön az egymás után beérkező igényeket, mindet új kérésként kezel, még akkor is, ha az esetleg azonos helyről érkezett. A WWW működését a gyakorlatban több tényező biztosítja: Egyetemes leírás, amellyel a különböző forrásokra lehet hivatkozni. Minden információs egység — kép, grafika, animáció, szöveg — forrásként jelenik meg a hálózaton. Ezekre a forrásokra olyan módon lehet hivatkozni a kapcsolatok felépítése során, hogy meg kell adni a forrás helyét, és annak módját, hogy a használt program hogyan tudja megjeleníteni, használni ezt a forrást. Az alkalmazott megjelenítési módot az URL (Uniform Resource Locator - egységes forrásazonosító) adja meg.