July 24, 2024

de-facto szabványok

Olyan szabványok, amelyek elterjedését már egy-egy konkrét megoldás széles körű használata biztosítja. Példa ez utóbbira a nyomtatók Centronics interfésze, vagy az IBM-PC-ben alkalmazott számos megoldás. Természetesen számos esetben a de facto szabványokat célszerű utólagosan de jure szabványokká alakítani.