July 24, 2024

POP

Angol mozaikszó a Post Office Protocol (postaprotokoll) kifejezés kezdőbetűiből. A POP azt definiálja, hogy a hálózatokban hogyan kell a hálózat központi levelesládájába beérkező üzeneteket szétosztani — azaz kézbesíteni — a hálózat helyi felhasználóinak a címére. Erre van szükség például egy interneten lévő intranet esetén is, amikor a kívülről érkező elektronikus leveleket az intraneten szeretnénk szétosztani.