July 24, 2024

primitívek

Egy szolgálatot bizonyos alapműveletek (primitívek) segítségével írhatunk le. Ezekkel definiáljuk, hogy egy szolgálat milyen tevékenységet végez el, és milyen jelzést ad tovább egy másik primitívnek. Az OSI modellben a primitívek négy osztálya lehetséges:

Primitív Mit csinál

Kérés

Valamilyen tevékenység végrehajtásának kérése

Bejelentés

Információ adás eseményről

Válasz

Egy eseményre való válaszadás

Megerősítés

A kérést kérő informálása

A köztük lévő összefüggés az alábbi ábrán látható.

Összefüggés a primitívek között
Összefüggés a primitívek között